Konto bez komornika

Konto bez komornika – Gdzie można otworzyć

Egzekucja z rachunku bankowego to jedna z najczęstszych metod egzekucji. Po uzyskaniu informacji o rachunku dłużnika komornicy przesłali do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie płatności.

Tak wiele osób zadłużonych zadaje sobie pytanie – czy istnieje bank, który nie pozwala komornikom prowadzić ksiąg rachunkowych? Odpowiedź brzmi nie. Komornicy mogą skonfiskować konto dowolnego banku komercyjnego, banku spółdzielczego lub banku SKOK.

Ważniejsza jest jednak inna kwestia – w jaki sposób komornicy ustalają rachunek bankowy dłużnika.

Możliwości na konto bez komornika jest kilka

Jak komornicy znajdują konto dłużnika:

  • Urzędnicy sprawdzą rachunki w systemie OGNIVO
  • Dłużnik ujawnia swoje rachunki komornikowi w sprawozdaniu finansowym
  • Komornik przejmuje rachunek na podstawie informacji z systemu ZUS lub US
  • We wniosku egzekucyjnym wierzyciel wskazuje rachunek dłużnika.

W praktyce komornik najpierw korzysta z systemu OGNIVO w celu założenia rachunku bankowego dłużnika. Większość największych banków w Polsce należy do systemu OGNIVO.

Jak to wygląda? Dzięki temu systemowi kancelaria w ciągu kilku dni ustala, czy dłużnik posiada konto w banku należącym do OGNIVO. W przypadku odpowiedzi twierdzącej komornik wyda wezwania do przepadku konta.

Problem w tym, że komornicy rzadko są w stanie ustalić, czy dłużnik ma konto w takiej czy innej kasie. Takie informacje można uzyskać jedynie od samego dłużnika, jego pracodawcy lub na podstawie doświadczenia zawodowego (np. dłużnik mieszka w Wołominie, wielu posiada konta w SKOK Wołomin).

Zwykle, jeśli komornik nie założy konta w systemie OGNIVO, na tym kończy się jego poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika. Niestety również SKOK planuje przystąpienie do systemu OGNIVO, więc ten sposób na uniknięcie egzekucji rówież będzie nieaktualny.

Gdzie można otworzyć konto bez komornika

Polscy komornicy pracują zgodnie z prawem krajowym i w naszym kraju. W związku z tym nie ma uprawnień do prowadzenia działań organów ścigania poza granicami Polski. W związku z tym nie może wypłacać środków z rachunków bankowych założonych za granicą.

Dzięki nowoczesnej technologii otwarcie rachunku bankowego w innym kraju nie stanowi już problemu. Zwłaszcza, że ​​Polska należy do UE.

Większość banków ma własne strony internetowe i aplikacje do zarządzania kontami bankowymi. Tak więc zarządzanie kontem również nie będzie problemem. Poniżej znajdziesz oferty banków, które pozwalają mieszkańcom Polski z dowodem osobistym otworzyć konto bankowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *